Wadema

Top Kwaliteit Haardhout!!

 

Hout geeft als het verbrand wordt dezelfde hoeveelheid kooldioxide af  

als hout dat in de natuur afgebroken wordt.  

De vrijgekomen CO2 wordt weer door bomen opgenomen, zodat de cirkel rond is.  

Het proces is CO2-neutraal, dus milieuneutraal.  

Het is hierbij echter wel van het grootste belang dat gestookt wordt met schoon en droog hout.     

Haardhout moet allereerst schoon hout zijn, dus hout zonder vervuilingen  

als verf en olie en dergelijke.  

Tuinhout en gebruikt kozijnhout zijn dus uit den boze.  

Ook naaldbomenhout is door de hoeveelheid hars in het hout minder geschikt.  

De vervuilingen verdwijnen na verbranding zo in het milieu.   

Bij volledige verbanding van hout komt alleen het in het hout opgeslagen CO2 vrij.  

Bij onvolledige verbranding ontstaan bovendien koolmonoxide,  

methaangas en teer- en stofdeeltjes.  

Om te komen tot een zo volledig mogelijke verbranding moet het te stoken haardhout zo droog mogelijk zijn.  

Een teveel aan vocht in het hout zorgt voor onvolledige verbranding en dus vervuiling van milieu, haard en rookkanaal.